• Worldwide delivery
  • Free returns
  • Free shipping
  • Secure payments
To compare (max. 4 products): 0 products

Disclaimer

Deze Website Huntstore.eu (inclusief Hunstore.be, Huntstore.nl, Hunstore.fr, Hunstore.de) is eigendom van Rembert Dochy (hierna genoemd ‘De eigenaar’). Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciëel gebruik, zonder uitdrukkelijke toestemming van Rembert Dochy.

 

De getoonde informatie, teksten, afbeeldingen en tarieven op deze Website werden met zorg samengesteld. De eigenaar kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van de informatie getoond op deze Website. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. De eigenaar behoudt zich wel voor om eventuele gemelde fouten zo snel mogelijk te corrigeren, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren. De eigenaar aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van de Website.

 

De eigenaar stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen. De eigenaar kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie en/ of berichten die door gebruikers van de Website via internet verzonden worden.

 

De eigenaar behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigigen op deze Website, waaronder ook in de Algemene Verkoopsvoorwaarden, door te voeren.

Newsletter

Subscribe to our newsletter and enjoy 15% discount on your first purchase!