• Worldwide delivery
 • Free returns
 • Free shipping
 • Secure payments
To compare (max. 4 products): 0 products

General Conditions of sale

De hierna vermelde Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de online bestellingen via de Webshop. De klant dient steeds de Algemene Verkoopsvoorwaarden te lezen en te bevestigen dat hij deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.

Deze Nederlandse tekst primeert boven vertalingen.

 

Artikel 1 : Identificatie van de verkoper

De commerciële Internetsite Huntstore (beschikbaar via volgende adressen: www.huntstore.eu in Europa, www.huntstore.be in België, www.huntstore.nl in Nederland, www.huntstore.fr in Frankrijk en www.huntstore.de in Duitsland – hierna genoemd de “Website”) is via het internet toegankelijk voor elke internetgebruiker. De Website is uitgegeven door Rembert Dochy waarvan de kantoren gevestigd zijn in Molstraat 158 te 8870 Izegem (België), e-mail: info@huntstore.eu - hierna genoemd de ‘Verkoper’.

Deze onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0508.784.992 (BTW BE 0508.784.992).

 

Artikel 2 : Doelstelling

De doelstelling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd de ‘Algemene Voorwaarden’) is het vastleggen van de rechten en verplichtingen van de Partijen, die ontstaan uit de verkoop van op de Website aangeboden Producten.

De Partijen bestaan enerzijds uit de ‘Verkoper’ en anderzijds uit de persoon die de Website wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren – hierna genoemd de ‘Klant”. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 : Hoofdkenmerken van voor verkoop aangeboden Producten

De hoofdkenmerken van elk Product zijn omschreven in de eraan gekoppelde pagina’s van de elektronische catalogus op de Website. De foto’s van de op de Website aangeboden Producten houden geen contractuele verplichtingen in en de Website kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld.

In de maattabellen op de Website vindt u de overeenkomsten tussen uw lichaamsmaten en de voor u passende maat van de kleding en schoenen.

Het aanbod waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, evenals de levering van de Producten, zijn alle landen waarnaartoe wij versturen. 

 

Artikel 4 : Gedetailleerde prijsopgave van het Product

De prijs van elk Product wordt weergegeven op de Website in Euro, BTW inbegrepen (onder voorbehoud van artikel 5). Deze prijs (- hierna genoemd ‘Aankoopprijs’) geldt in alle landen en is exclusief de leveringskosten (zie artikel 6), dewelke in bepaalde gevallen deels ten laste zijn van de Klant. Elke korting of aankoopbon aan de Klant toegekend, wordt in vermindering gebracht van de Aankoopprijs. In geval van import naar niet-Europese gebieden, komen hier nog importtaxen bovenop.

Elke aanbieding wordt toegekend zolang de voorraad strekt.

De prijzen zijn uitgedrukt in euro (€).

Alleen betalingen in euro (€) worden aanvaard.

De betaling is onmiddellijk opeisbaar bij de bestelling en dient te gebeuren met één van volgende betaalmiddelen via het beveiligde betaalplatform: kredietkaart (Visa, Carte Bleue, American Express), Maestro, Mastercard, Bancontact/ Mister Cash, Bankoverschrijving, De bestelling wordt verwerkt na ontvangst van de autorisatie van het betaalplatform in overeenstemming met de procedure beschreven in artikel 8.

Een factuur kan door de Website worden opgesteld en bij de bestelling worden meegeleverd. De Klant dient in dat geval de gegevens van de factuur te vermelden bij afronding van de bestelling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Aankoopprijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten zullen gefactureerd worden op basis van de van kracht zijnde Aankoopprijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 

Artikel 5 : Betalingsvoorwaarden van de btw

Excl. btw = btw niet inbegrepen

Tenzij anders vermeld, zijn de op de Website vermelde prijzen inclusief de Belgische btw.

Verzending in België:

 • Privé-personen en ondernemingen: de verkoop is inclusief de Belgische btw van 21%.

 

Verzending naar een andere lidstaat van de Europese Unie:

 • Privé-personen: de verkoop is inclusief de Belgische btw van 21%.
 • Ondernemingen: de verkoop is excl. btw (onder voorbehoud van mededeling van een geldig intracommunautair btw-nummer).

 Verzending buiten de Europese Unie: exclusief verzendkosten en exclusief douanetaxen.

 

Artikel 6 : Verzendkosten

Leveringen zijn mogelijk in alle landen binnen de Europese Unie (standaard) en in landen buiten de Europese Unie (op aanvraag). 

Deze leveringen worden uitgevoerd door een transportdienst door de Verkoper aangesteld. Op vraag van de Klant en na afspraak, kan de bestelling ook afgehaald worden.

De verzendkosten voor een online bestelling schommelen in functie van de hoeveelheid en het gewicht van de bestelde Producten. Volgende tarieven zijn van toepassing:

 • Vaste tarieven tot ca. 5 kg (tenzij anders vermeld): GRATIS in de meeste landen
 • Verzendkosten vanaf 5 kg: volgens gewichtsklasse. De exacte bijdrage in de verzendkosten wordt weergegeven tijdens de bestelprocedure.

 

Deze verzendkosten zijn inclusief de Belgische BTW. De Klant kan het bedrag van de verzendkosten raadplegen op de Website na inloggen en tijdens het afronden van de bestelling.

De levering is gratis bij elke aankoop vanaf een minimum bedrag, met maximum gewicht van 30 kg in België en 5 kg in de meeste andere andere landen. In alle andere gevallen vallen een deel van de leveringskosten ten laste van de Klant.

 

We streven er naar om de Producten binnen de 3 tot 5 werkdagen te versturen. Na het afronden van uw bestelling, krijgt u een mail met de verwachte levertijd en met meer informatie over uw verzending.

Met het oog op een perfecte staat van de goederen en een perfect veilig transport worden alle Producten zorgvuldig door de Verkoper verpakt en beschermd in overeenstemming met de gebruikelijke normen.

 

Artikel 7 : Online afsluiten van een verkoopsovereenkomst

De Klant kan de verschillende voor verkoop aangeboden Producten op de Website bekijken.

De Klant kan vrij surfen naar de verschillende pagina’s van de Website zonder zich daarom tot een bestelling te verbinden.

Als de Klant een bestelling wil doorgeven, selecteert hij één voor één de verschillende Producten waarvoor hij belangstelling heeft en geeft hij die belangstelling aan door op de knop ‘Bestellen’ te klikken en vervolgens ‘In Winkelmand’.

Bij elke toevoeging van een nieuw Product aan het winkelmandje, verschijnt een specifiek scherm waarin dit Product aan de lijst is toegevoegd.

De Klant kan op elk moment:

 • een overzicht krijgen van de Producten die hij heeft geselecteerd door op ‘Winkelmand’ te klikken,
 • nieuwe Producten blijven selecteren door op ‘Doorgaan met shoppen’ te klikken,
 • zijn selectie van Producten afsluiten en deze Producten bestellen door op ‘Doorgaan naar kassa’ te klikken.

 

De aanvaarding van de bestelling wordt definitief door op de bevestigingsknop van de bestelling te klikken.

De Website bevestigt de ontvangst van de bestelling zo snel mogelijk in de vorm van een e-mail met een overzicht van de aankopen, die wordt verzonden naar het e-mailadres dat de Klant heeft meegedeeld op het ogenblik dat hij de bestelling heeft bevestigd.

Bij het invoeren van zijn bestelling wordt de Klant op de hoogte gesteld in geval van specifieke levertijden of tijdelijke onbeschikbaarheden van het Product. Als het product nog in bestelling is bij de leverancier, wordt de Klant hier tevens van op de hoogste gesteld. De Klant kan deze Producten echter bestellen. Na afronding van de bestelling, wordt de Klant op de hoogte gebracht van de te verwachten levertermijnen. Als de bestelling niet kan worden uitgevoerd, brengt de Website de Klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte.

De Website verbindt zich ertoe de op de Website geplaatste bestellingen te verwerken, zolang de voorraad strekt of zolang bijbestellingen mogelijk zijn bij de leverancier.

Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door de Website. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij (niet-limitatieve lijst) niet-betaling van de huidige bestelling (via bankoverschrijving, of via weigering door betaalplaform), bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen, in geval de Website van oordeel is dat Producten te vaak werden teruggezonden of verloren,  in geval de Website van oordeel is dat Producten werden besteld met oog op terugzending, in geval van te grote bestelling van hetzelfde Product of in geval van bestelling met een te hoge Aankoopprijs.

 

Artikel 8 : Online betalen

De Website heeft gekozen voor betaling met één van volgende betaalmiddelen:  kredietkaart (Visa, Carte Bleue, American Express), Maestro, Mastercard, Bancontact/ Mister Cash, Bankoverschrijving via het beveiligde betalingssysteem Ogone dat alle aan uw kaart gekoppelde gegevens kan versleutelen tijdens de online betaling via de Website.

De Website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van elk al dan niet frauduleus gebruik door derden, onder meer in geval van onderschepping van berichten.

Op het ogenblik van betaling wordt de Klant voor elke betalingsverrichting naar de beveiligde Website van Ogone geleid. Dit mechanisme verzekert de vertrouwelijkheid van de betaalgegevens (onder meer het nummer van de kredietkaart). Zo neemt de Website op geen enkel moment kennis van het nummer van de kredietkaart van de Klant: alleen de financiële dienstverlener ontvangt dit nummer in versleutelde vorm.

Zodra de betaling is aanvaard en bevestigd gaat Ogone over tot de controle en uitvoering van de online betaling.

 

Artikel 9 : Bedenktijd

In overeenstemming met de Belgische wetgeving betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft elke in België gevestigde Klant het recht om de Website/ Verkoper te laten weten dat hij afziet van zijn aankoop, ten laatste binnen de 14 kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de levering. En dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit herroepingsrecht wordt door de Website toegekend aan de Klant om hem toe te laten het gekochte Product te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor Producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

Deze herroeping zal van kracht worden op voorwaarde dat de Klant zijn herroepingsaanvraag schriftelijk (via post of e-mail) verzendt voor het verstrijken van de termijn, en dat de desbetreffende Klant, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar op eigen risico terugstuurt in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop. Bovendien moet de Klant bij het pakket een kopie van zijn bestelling of factuur toevoegen, alsook het herroepingsformulier. Bij niet-naleving van deze termijn, of bij het niet volgen van deze Procedure, zal de Klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht.

Het formulier voor de herroepingsaanvraag kunt u hier downloaden.

Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de voorwaarden, zal de Website binnen de 30 dagen, vanaf ontvangst van de door de Klant teruggestuurde Producten, overgaan tot de terugbetaling van de Aankooprijs van het teruggestuurde Product (mits aftrek van eventuele verzendkosten, kortingen of promoties - waardebonnen worden niet in geld terugbetaald), zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de voorwaarden van artikel 10. De terugbetaling zal gebeuren, na nakijken van de teruggezonden Producten, op het bankrekeningnummer dat de Klant dient te vermelden in de herroepingsaanvraag. Indien geen geldig bankrekeningsnummer op de herroepingsaanvraag werd vermeld, zal de terugbetaling door de Verkoper uitgevoerd worden onder de vorm van een aankoopbon, geldig op een volgende aankoop op de Website. Producten in promotie of Producten waarop een korting werd toegekend, worden niet retour genomen. Enkel in uitzonderlijke gevallen kunnen Producten met kortingen geruild worden, deze Producten met kortingen kunnen echter nooit terugbetaald worden, steeds in de vorm van andere Producten of in uitzonderlijke gevallen in de vorm van een waardebon.

Deze bepaling is van toepassing op elke Klant die over eenzelfde bescherming beschikt in het land waar hij verblijft.

Als de Klant een beroep doet op dit recht zijn de voorwaarden van artikel 10 van toepassing.

 

Artikel 10 : Terugnamevoorwaarden

De terugname waarvan sprake in artikel 9 hogerop zal slechts worden aanvaard en aanleiding geven tot een terugbetaling of ruil als de Verkoper bevestigt dat het Product conform is aan het verzonden Product en geen enkele schade, wijziging, gebruik of interventie vertoont.

Alleen Producten die goed beschermd worden teruggestuurd, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat van wederverkoop (niet door de Klant beschadigd, gehavend of bezoeldeld) en die niet gewassen noch gedragen of gebruikt zijn, kunnen worden omgeruild of terugbetaald. Beschadigde of bevuilde Producten, Producten waar stukken aan ontbreken, en Producten die sporen van gebruik vertonen bij hun ontvangst door de Verkoper, blijven op het adres van de Verkoper, en zullen ter beschikking blijven van de Klant die ertoe gehouden is de Producten terug te nemen. Daarenboven is de Klant niet gemachtigd een herroepingsrecht uit te oefenen in geval van levering van specifieke goederen waarvan de verzegeling is verbroken. Omwille van hygiënische redenen, kan ook geen herroepingsrecht uitgeoefend worden voor ondergoed (dit zijn alle Producten onder de Categorie ‘thermisch ondergoed’ op de Website). Pakjes voor dewelke geen enkel ingesloten element toelaat de verzender te identificeren, kunnen eveneens niet teruggenomen worden.

Als een Klant gebruik maakt van zijn recht op bedenktijd in overeenstemming met artikel 9, zal de Klant de Producten op eigen risico terugzenden. Verzendingen “port betaald door bestemmeling” en “tegen rembours” zullen dus worden geweigerd. In het belang van de Klant wordt aangeraden het bewijs van terugzending door de vervoerder te laten valideren.

Het adres voor terugzending is:                        

Hunstore

Oude Iepersestraat 129

8870 Izegem

De terugname gebeurt geheel op risico van de Klant. Als het pakket verloren gaat tijdens transport of andere, is de Klant steeds aansprakelijk.

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die reeds werden omgeruild. Deze reeds omgeruilde goederen kunnen nooit voor een tweede maal retour genomen worden, noch kunnen deze omgeruild of terugbetaald worden. 

 

Artikel 11 : Levering van de Producten

De Website stelt alles in het werk om de Producten zo snel mogelijk te leveren. Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, of tenzij anders vermeld op de Website bij de bestelling, gebeurt de levering ten laatste binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de Klant zijn bestelling heeft doorgegeven. In geval van uitzonderlijke omstandigheden, met uitzonderlijk lange levertijden, wordt de Klant hier tijdig van op de hoogte gesteld via e-mail.

De Producten worden geleverd op het leveringsadres dat de Klant tijdens de bestelprocedure heeft opgegeven. De transportdienst levert het pakket slechts af na ondertekening door de Klant voor goede ontvangst.

De Klant moet het pakket en het Product hoe dan ook bij levering controleren. Als de Klant bij de levering zichtbare schade vaststelt, moet hij dit onmiddellijk laten vastleggen op de leveringsbon voor hij tekent voor ontvangst. In dit geval dient de Klant de klacht betreffende de levering van de Producten rechtstreeks aan de transportdienst te richten per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen de 3 werkdagen volgende op de levering van de Producten, waarvan kopie aan de Verkoper. In geval van zichtbare of verborgen gebreken moet hij hoe dan ook binnen de 14 kalenderdagen (inclusief feestdagen) te rekenen vanaf de leveringsdatum (de poststempel geldt als bewijs) bezwaar aantekenen aan de Verkoper via e-mail (info@huntstore.eu) en per aangetekend schrijven (Huntstore, Molstraat 158, 8870 Izegem, België). Hiervoor dient de Klant gebruik te maken van de kopie van de leveringsbon. Eens deze termijn verstreken, is elke klacht onontvankelijk.

Als de Klant bij hoge uitzondering binnen de maand die volgt op zijn bestelling geen levering heeft ontvangen, wordt hij verzocht om de Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen via e-mail (info@huntstore.eu).

In geval van afwezigheid van de Klant, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van het opgegeven adres. Het is dan aan de Klant de transportdienst te contacteren om een nieuwe leveringsdatum overeen te komen. Indien de Klant geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 3 weken vanaf de bevestiging van de Bestelling, of wanneer hij afwezig is bij deze nieuwe levering, zal de Bestelling automatisch worden teruggezonden naar de Verkoper, die vervolgens contact zal nemen met de Klant om de levering van de Bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten aan de Klant worden aangerekend.

Tenzij anders overeengekomen, worden zware producten enkel geleverd aan de deur aan de straatkant.

 

Artikel 12: Eigendom – Risico’s

De eigendomsoverdracht van het Product ten voordele van de Klant gebeurt slechts na volledige betaling van de prijs ervan, ongeacht de leveringsdatum van voornoemd Product. De overdracht van het verlies- en schaderisico gebeurt evenwel vanaf de levering en ontvangst van voornoemd Product door de Klant. De poststempel geldt als bewijs voor de leveringsdatum.

Bij deze draagt de Klant over aan de Verkoper alle sommen die hem zouden zijn verschuldigd door derden. De Klant ontslaat de Verkoper van elke formaliteit van betekening en zal de eventuele daarmee gepaard gaande kosten dragen. Daarenboven machtigt de Klant de Verkoper om op elk ogenblik de Producten terug te nemen, zolang ze niet volledig zijn betaald, en dit waar ze zich ook mogen bevinden.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot de waarde van de bestelde Producten.

 

Artikel 13 : Garantie

Elk Product wordt zorgvuldig gecontroleerd voorafgaand aan de verzending. De Klant moet eenzelfde controle uitvoeren op het ogenblik van de ontvangst. Klachten moeten in overeenstemming met de bepalingen van artikel 11 worden ingediend.

De Website stelt alles in het werk om de Producten zo exact mogelijk te omschrijven en te tonen. Het is echter onmogelijk om de reële kleur van de Producten geheel natuurgetrouw op het scherm weer te geven. Bovendien hangt de kleurweergave af van het door de klant gebruikte computermateriaal, zodat de Website niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de betrouwbaarheid van de kleuren. De aan de Producten gekoppelde documenten (afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen) zijn bedoeld ter illustratie en houden geen contractuele verbintenissen in. Indien deze afbeeldingen en/ of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid van de Website niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht. De Website aanvaardt bijgevolg geen enkele klacht en geeft geen enkele garantie op basis van ontevredenheid over de kleur en de omschrijvingen.

De Website kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige uitvoering van een bestelling of voor de niet-uitvoering van een bestelling als die vertraging of niet-uitvoering een technische of andere oorzaak heeft, die geheel buiten de wil van de Website ligt. In dat geval heeft de Website binnen de perken van het redelijke en noodzakelijke het recht om het transport en de levering uit te stellen of om een bestelling gewoon te annuleren.

Na de in artikel 11 vermelde termijn kan geen enkele klacht meer worden ingediend en geen enkele garantie meer worden verleend.

De garanties waarvan sprake zijn beperkend en vervangen alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties.

 

Artikel 14 : Persoonsgegevens

De Website handelt in overeenstemming met de Belgische wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor elke verwerking en vergaring van gegevens in België via de Website en de opname ervan in de bestanden van de Website.

Krachtens deze wet heeft elke Klant het recht om zijn gegevens te raadplegen, te verwijderen, te wijzigen of te corrigeren. De raadpleging, verwijdering, wijziging of correctie door de Klant kan gebeuren door een e-mail te sturen (info@huntstore.eu) of de Website aan te schrijven op voornoemd adres.

De op het ogenblik van de bestelling vergaarde gegevens hebben enkel tot doel om de Klant beter te bedienen. De bestelling en het ontvangstbewijs dat naar de Klant wordt verzonden, worden gedurende een termijn van tien jaar bewaard te rekenen vanaf de levering van de bestelde Producten, maar ze worden niet ter beschikking van derden gesteld. De Website verbindt er zich toe om de gegevens waarover zij kon beschikken in het kader van de uitvoering van onderhavige overeenkomst strikt vertrouwelijk te houden en deze niet aan wie ook bekend te maken, noch tijdens de uitvoering van deze overeenkomst noch na beëindiging ervan.

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden voor Online Verkoop. Gelieve de Privacy Policy aandachtig te lezen.

 

Artikel 15 : Aansprakelijkheid

De Verkoper gaat enkel middelverbintenissen aan voor alle stappen van toegang tot de Website, van het proces van de Bestelling, tot de levering of tot latere diensten. De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet netwerk, met name een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit gekwalificeerd als overmacht. In elk geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper, volgens de huidige Algemene Voorwaarden een bedrag gelijk aan de bedragen betaald of betaalbaar bij de transactie aan de oorsprong van de genoemde aansprakelijkheid niet overschrijden, wat ook de oorzaak of de vorm van de vordering in kwestie.

 

Artikel 16 : Intellectuele eigendom

De Website en alle onderdelen ervan zijn beschermd door de geldende intellectuele eigendomsrechten. Zij zijn de uitsluitende eigendom van de Verkoper. Het gebruik van deze Website is uitsluitend voorbehouden voor persoonlijk gebruik. Elke reproductie of openbare bekendmaking van de merken, teksten, foto’s of ander door de Website verspreid materiaal is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Verkoper. Elke link die de Klant rechtstreeks naar deze Website doorverwijst, moet eerst door de Website uitdrukkelijk worden toegestaan.

 

Artikel 17 : Bewijskracht

De geïnformatiseerde bestanden die op een aannemelijk veilige manier in de informaticasystemen van de Website worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijzen van communicatie, bestelling en betaling tussen de Partijen.

De bewaring van bestelbons en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden aangevoerd.

 

Artikel 18 : Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, aankopen en enige andere algemene verrichting tussen de Partijen.

Bijgevolg erkent de Klant, gewoon al door het feit dat hij een beroep doet op en/ of gebruik maakt van de diensten van de Website, een bestelling plaatst en/ of enige overeenkomst afsluit, onherroepelijk dat hij een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden heeft ontvangen en dat deze tegen hem kunnen worden gebruikt en hij aanvaardt de toepassing ervan met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant zijn nooit van toepassing, tenzij dit voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met de Website.

De Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de Website. Als de Klant dit wenst, kan hij ze downloaden, afdrukken en er een exemplaar van bewaren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder er de Klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de Klant om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. De Website zal telkens de meest recente versie bevatten. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

De Website verzoekt de Klant kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden om zijn aankoop voort te kunnen zetten. En dit zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening van de Klant. Indien hij dit niet doet, kan de Klant onmogelijk overgaan tot het betalen van zijn aankopen.

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen de Partijen, zijn de betrekkingen tussen de Verkoper en haar Klanten onderworpen aan de onderhavige Algemene Voorwaarden, die worden geacht aanvaard te zijn door de Klant, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de Klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.  

Tenzij andersluidende vermelding in de Productbeschrijving op de Website, zijn het aanbod en de prijslijsten geldig zolang ze vermeld staan in de online catalogus. De Verkoper behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijslijsten te wijzigen. De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding en /of de specificaties van een Product op de Website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.

De Klant die een aankoop wenst te verrichten op de Website verklaart dat hij hiertoe volledig juridisch bevoegd is.

 

Newsletter

Subscribe to our newsletter and enjoy 15% discount on your first purchase!